Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne

ul. Solec 38 lok. 103

00-394 Warszawa

NIP: 522-000-20-38
REGON: 001236905
KRS: 0000043879

Biuro Zarządu Głównego czynne jest od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa  20 1090 1056 0000 0001 1121 2222