O nas

Celami działania SIAP są:

 1. podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej,
 2. integracja środowiska informatyków administracji publicznej,
 3. umocnienie pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej,
 4. promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami informatyki,
 5. działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka,
 6. zdefiniowanie praw i obowiązków oraz zakresu ochrony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych.

Powyższe cele SIAP realizuje przez:

 1. promowanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych w obszarze informatyki dla administracji publicznej,
 2. stworzenie i utrzymanie platformy informatycznej, przeznaczonej dla członków i sympatyków SIAP, służącej prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń,
 3. prowadzenie badań dotyczących zadań działów informatyki w urzędach i wykorzystania infrastruktury informatycznej,
 4. opracowywanie opinii, stanowisk i rekomendacji w zakresie zastosowania informatyki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTI,
 5. opracowywanie i upowszechnianie ścieżek rozwoju zawodowego informatyków w sektorze publicznym,
 6. opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych stosowanych w podmiotach publicznych,
 7. opiniowanie aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych.