Strona główna

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej zaprasza do współpracy.

Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o zgłoszenie akcesu poprzez wysłanie korespondencji na adres e-mail siap@pti.org.pl   z podaniem instytucji którą reprezentują.

Sekcja strony głównej

To jest przykład sekcji strony głównej. Sekcja ta może być na dowolnej stronie oprócz strony głównej, włączając to stronę prezentującą ostatnie wpisy.

O nas

Celami działania SIAP są:

 1. podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej,
 2. integracja środowiska informatyków administracji publicznej,
 3. umocnienie pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej,
 4. promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami informatyki,
 5. działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka,
 6. zdefiniowanie praw i obowiązków oraz zakresu ochrony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych.

Powyższe cele SIAP realizuje przez:

 1. promowanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych w obszarze informatyki dla administracji publicznej,
 2. stworzenie i utrzymanie platformy informatycznej, przeznaczonej dla członków i sympatyków SIAP, służącej prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń,
 3. prowadzenie badań dotyczących zadań działów informatyki w urzędach i wykorzystania infrastruktury informatycznej,
 4. opracowywanie opinii, stanowisk i rekomendacji w zakresie zastosowania informatyki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTI,
 5. opracowywanie i upowszechnianie ścieżek rozwoju zawodowego informatyków w sektorze publicznym,
 6. opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych stosowanych w podmiotach publicznych,
 7. opiniowanie aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych.

Blog

Witaj, świecie!

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej zaprasza do współpracy. Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o zgłoszenie akcesu poprzez wysłanie korespondencji na adres e-mail siap@pti.org.pl   z podaniem instytucji którą reprezentują.  

Kontakt

Polskie Towarzystwo Informatyczne

ul. Solec 38 lok. 103

00-394 Warszawa

NIP: 522-000-20-38
REGON: 001236905
KRS: 0000043879

Biuro Zarządu Głównego czynne jest od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa  20 1090 1056 0000 0001 1121 2222